V UPDATE EN BIOÈTICA

INSCRIPCIONS OBERTES

Intensiu d'Actualització en Bioètica: 8 i 15 de maig

Oferim la quinta edició del Curs Intensiu d'Actualització en Bioètica, en modalitat presencial, els dies 8 i 15 de maig en horari de 15.30 a 20.30 h.

Aquest curs d'actualització en bioètica ofereix un espai en què s'aborden, des de criteris ètics, aspectes d'actualitat en el món sanitari.

Consta de diverses presentacions teòriques seguides de debat entre tots els participants sobre els temes exposats.

Programa - Formulari d'inscripció

Activitat pendent d'acreditació pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOÈTICA

CONVOCATÒRIA OBERTA 2019-2021

"Un aprenentatge complet, pluridisciplinari i un enriquiment personal"

 • EXCEL·LÈNCIA: 40 anys de trajectòria ens avalen. Som referents en docència, investigació i assessorament en Bioètica
 • EXPERIÈNCIA: Més de 400 alumnes s'han format amb el Màster des de 1996
 • FLEXIBILITAT: Modalitat online, fòrums de debat, seminaris presencials o per videoconferència, tutories
 • FONAMENTACIÓ + PRÀCTICA: Una base de fonamentació amb una visió molt propera a la realitat

Més informació

REVISTA "BIOÈTICA&DEBAT"

Nou exemplar de la revista Bioètica & Debat - Desafiaments de la Bioètica

 • Editorial. Desafiaments de la bioètica
 • Biodebat: Desafiaments de la bioètica: L'entrevista
  • Cultures in Bioethics
  • Declaració de Barcelona de la ISCB
  • Anàlisi de les opinions d'infermeria en el procés d'adequació de l'esforç terapèutic neonatal
  • Principis bioètics i trasplantament: donant viu i donant en asistòlia. Una volta més al consentiment
 • Comentari de la Notícia
 • Cas Pràctic
 • Biblioteca: Ètica per al món real
 • Cinema: El veredicte

Subscriu-te

CURSOS "IN COMPANY"

1

L'Insitut Borja de Bioètica de la Universitat Ramon Llull desenvolupa també cursos a petició de institucions o centres sanitaris que sol·licitin formació en bioètica per als seus professionals de la salut o de l'àmbit social. Els cursos es dissenyen específicament per donar resposta a determinades propostes formatives com pot ser la fonamentació en bioètica clínica, les habilitats de comunicació amb el pacient, o el diàleg bioètic en els CEAs. I també sobre la metodologia dels diferents tipus de recerca especialment en l'aplicació de les Normes de Bona Pràctica Clínica.

Podeu sol·licitar més informació en el correu-e: bioetica@ibb.url.edu


FORMACIÓ CONTINUADA

Curs intensiu d'Ètica i Bones pràctiques clíniques. Convocatòria oberta

Formació específica per a investigadors que vulguin aprofundir en els requisits metodològics, ètics i legals de la recerca, establerts en les Normes de Bona Pràctica Clínica.

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 3,2 crèdits.

Més informació

1

CURS INICIACIÓ EN BIOÈTICA

1

Próxima convocatòria Tardor 2019 online. Renovat!

NOU POSTGRAU EN RECERCA
 

Més informació

NOTÍCIES
AGENDA
a
a
II Jornada CEA Hospital Comarcal del Pallars
28 març 2019. Tremp (Lleida)
a
I Jornada de Bioética-UNIJES
6 abril 2019. Granada
CALL FOR PAPERS
a
a
a
CAMPUS D'EXCEL·LÈNCIA INTERNACIONAL
 

El projecte Aristos Campus Mundus obté el segell definitiu de Campus d’Excel·lència Internacional amb la máxima qualificació

MEMÒRIA 2017

1

En aquesta Memòria trobareu el recull de les activitats que es van dur a terme durant l’any 2017.

C/ Santa Rosa, 6 | 08950 | Esplugues (Barcelona) | Tel. 936 006 106 | bioetica@ibb.url.edu         Disseny: Actua Solutions