CURSOS "IN COMPANY"

1

L'Insitut Borja de Bioètica de la Universitat Ramon Llull desenvolupa també cursos a petició de institucions o centres sanitaris que sol·licitin formació en bioètica per als seus professionals de la salut o de l'àmbit social. Els cursos es dissenyen específicament per donar resposta a determinades propostes formatives com pot ser la fonamentació en bioètica clínica, les habilitats de comunicació amb el pacient, o el diàleg bioètic en els CEAs. I també sobre la metodologia dels diferents tipus de recerca especialment en l'aplicació de les Normes de Bona Pràctica Clínica.

Podeu sol·licitar més informació en el correu-e: bioetica@ibb.url.edu


FORMACIÓ CONTINUADA

Curs intensiu d'Ètica i Bones pràctiques clíniques. Convocatòria oberta

Formació específica per a investigadors que vulguin aprofundir en els requisits metodològics, ètics i legals de la recerca, establerts en les Normes de Bona Pràctica Clínica.

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 3,2 crèdits.

Més informació

1

REVISTA "BIOÈTICA&DEBAT"

Nou exemplar de la revista Bioètica & Debat - L'ètica de la desesperança

  • Editorial. La gestió ètica de la desesperança 
  • El final de la vida: quan aflora la desperació (Francesc Borrell)
  • Es pot gestionar èticament la deseperança? Entrevista a dos veus (Jordi Craven-Bartle, Juan Carlos Trallero, Helena Roig Carrera)
  • Recerca clínica en poblacions vulnerables (Pau Ferrer Salvans) 
  • Cas pràctic. Rebuig a un tractament tuberculostàtic (CEA Fundació Salut Empordà)
  • Biblioteca. En memòria de Tristram Engelhardt (Joan Carrera Carrera)
  • Cinema. John Q. Indignació i sistema sanitari (Tomás Domingo)

Subscriu-te

CAMPUS D'EXCEL·LÈNCIA INTERNACIONAL

 

El projecte Aristos Campus Mundus obté el segell definitiu de Campus d’Excel·lència Internacional amb la máxima qualificació

NOU POSTGRAU EN RECERCA
 

Més informació

CURS INICIACIÓ EN BIOÈTICA

1

Próxima convocatòria Primavera 2019 on-line i semipresencial

MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOÈTICA
 

Més informació

NOTÍCIES
a
CALL FOR PAPERS
a
a
a
C/ Santa Rosa, 6 | 08950 | Esplugues (Barcelona) | Tel. 936 006 106 | bioetica@ibb.url.edu         Disseny: Actua Solutions