IV UPDATE EN BIOÈTICA

INSCRIPCIONS OBERTES

UPDATE EN BIOÈTICA 2018

Intensiu d'Actualització en Bioètica: 3 i 10 de maig

Oferim la quarta edició del Curs Intensiu d'Actualització en Bioètica, en modalitat presencial, els dies 3 i 10 de maig en horari de 15.30 a 20.30 h.

Aquest curs d'actualització en bioètica ofereix un espai en què s'aborden, des de criteris ètics, aspectes d'actualitat en el món sanitari.

Consta de diverses presentacions teòriques seguides de debat entre tots els participants sobre els temes exposats.

Programa - Formulari d'inscripció

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 1,4 crèdits.

FORMACIÓ CONTINUADA

Matrícula oberta. 9 d'abril al 30 de maig

 

Curs d'iniciació en Bioètica

Formació bàsica en bioètica clínica adreçada a professionals que desitgin introduir-se en la reflexió de qüestions ètiques relacionades amb la pràctica professional.

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 5,2 crèdits.

Més informació

1

1

Convocatòria oberta

 

Curs intensiu d'Ètica i Bones pràctiques clíniques

Formació específica per a investigadors que vulguin aprofundir en els requisits metodològics, ètics i legals de la recerca, establerts en les Normes de Bona Pràctica Clínica.

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 3,2 crèdits.

Més informació

MÀSTERS I POSTGRAUS

1

 

Formació avançada en bioètica clínica per a dotar-se d'uns coneixements teòrics que permetin la resolució de casos de la pràctica assistencial.

Titulació biennal. Octubre 2018

Semipresencial i online

15 ECTS

Més informació

CURSOS "IN COMPANY"

1

L'Insitut Borja de Bioètica de la Universitat Ramon Llull desenvolupa també cursos a petició de institucions o centres sanitaris que sol·licitin formació en bioètica per als seus professionals de la salut o de l'àmbit social. Els cursos es dissenyen específicament per donar resposta a determinades propostes formatives com pot ser la fonamentació en bioètica clínica, les habilitats de comunicació amb el pacient, o el diàleg bioètic en els CEAs. I també sobre la metodologia dels diferents tipus de recerca especialment en l'aplicació de les Normes de Bona Pràctica Clínica.

Podeu sol·licitar més informació en el correu-e: bioetica@ibb.hsjdbcn.org


CAMPUS D'EXCEL·LÈNCIA INTERNACIONAL

El projecte Aristos Campus Mundus obté el segell definitiu de Campus d’Excel·lència Internacional amb la máxima qualificació

REVISTA "BIOÈTICA & DEBAT"
 

Més informació

Subscriu-t'hi!

NOTÍCIES
a
MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOÈTICA
 

Més informació

AGENDA
1
VI Jornada de Bioética
25 Abril 2018. Barcelona (Espanya)
 
1
XI Simposium de la SEAUS
17 - 18 Maig 2018. Lleida (Espanya)
 
1
17th Losinj Days of Bioethics
20 - 23 Maig 2018. Mali Lošinj (Croàcia)
 
1
 
MEMÒRIA 2016

1

En aquesta Memòria trobareu el recull de les activitats que es van dur a terme durant l’any 2016.

CALL FOR PAPERS
a
a
a
a
a
40 ANYS AL SERVEI DE LA BIOÈTICA
 

Són ja 40 anys de camí al costat de les persones, els professionals, les institucions i la societat, d’un institut pioner en la docència, recerca i difusió de la Bioètica a Europa.

Veure vídeo

C/ Santa Rosa, 6 | 08950 | Esplugues (Barcelona) | Tel. 936 006 106 | bioetica@ibb.url.edu         Disseny: Actua Solutions