CURSOS "IN COMPANY"

1

L'Insitut Borja de Bioètica de la Universitat Ramon Llull desenvolupa també cursos a petició de institucions o centres sanitaris que sol·licitin formació en bioètica per als seus professionals de la salut o de l'àmbit social. Els cursos es dissenyen específicament per donar resposta a determinades propostes formatives com pot ser la fonamentació en bioètica clínica, les habilitats de comunicació amb el pacient, o el diàleg bioètic en els CEAs. I també sobre la metodologia dels diferents tipus de recerca especialment en l'aplicació de les Normes de Bona Pràctica Clínica.

Podeu sol·licitar més informació en el correu-e: bioetica@ibb.url.edu


FORMACIÓ CONTINUADA

Curs intensiu d'Ètica i Bones pràctiques clíniques. Convocatòria oberta

Formació específica per a investigadors que vulguin aprofundir en els requisits metodològics, ètics i legals de la recerca, establerts en les Normes de Bona Pràctica Clínica.

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 3,2 crèdits.

Més informació

1

MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOÈTICA

Places exhaurides! Convocatòria tancada de Màster universitari en Bioètica. Llista d’espera oberta per a la propera convocatòria. Gràcies per la confiança!

"Un aprenentatge complet, pluridisciplinari i un enriquiment personal"

  • EXCEL·LÈNCIA: 40 anys de trajectòria ens avalen. Som referents en docència, investigació i assessorament en Bioètica
  • EXPERIÈNCIA: Més de 400 alumnes s'han format amb el Màster des de 1996
  • FLEXIBILITAT: Modalitat online, fòrums de debat, seminaris presencials o per videoconferència, tutories
  • FONAMENTACIÓ + PRÀCTICA: Una base de fonamentació amb una visió molt propera a la realitat

Més informació

REVISTA "BIOÈTICA & DEBAT"
 

Més informació

Subscriu-t'hi!

NOTÍCIES
CALL FOR PAPERS
a
a
a
CAMPUS D'EXCEL·LÈNCIA INTERNACIONAL
 

El projecte Aristos Campus Mundus obté el segell definitiu de Campus d’Excel·lència Internacional amb la máxima qualificació

C/ Santa Rosa, 6 | 08950 | Esplugues (Barcelona) | Tel. 936 006 106 | bioetica@ibb.url.edu         Disseny: Actua Solutions