Com es finança l'Institut Borja de Bioètica

L'Institut Borja de Bioètica és una fundació sense ànim de lucre que es finança mitjançant les aportacions de:
  • Membres individuals o benefactors.
  • Empreses o institucions públiques o privades.
  • Subvencions atorgades.
  • Ingressos propis pel desenvolupament de les seves activitats.


Donatius

Si vol fer una aportació econòmica, empleni les següents dades, esculli la quantitat econòmica que vol aportar i el mètode de pagament que prefereix. Estem molt agraïts per la seva col·laboració.

Si vol fer-nos qualsevol pregunta abans d'emplenar el formulari, contacti amb nosaltres o truqui'ns al 93 600 61 06.

Donat que l'Institut és una fundació que ha optat pel règim fiscal especial per entitats no lucratives, amb aquesta donació pot gaudir dels beneficis fiscals a la seva Declaració de Renda / Impost de Societats (article 19 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre de “Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo”).


Dades personals
* Camps obligatoris

  Empresa
Particular
Nom *
Cognoms *
DNI/NIF *
Adreça *
Codi Postal *
Població *
Província *
Telèfon *
Fax
E-mail *


Aportacions econòmiques

Quantitat *

Aportació única
Aportació anual


Dades bancàries

Forma de pagament * Transferència bancària al nostre compte corrent amb número:
     2100-0814-08-0200797799
Amb targeta de crèdit/dèbit (Per mitjà del TPV de Caixa de Catalunya)
Domiciliació bancària
Titular
DNI/NIF
Codi Postal
Població
 
Banca / Caixa Oficina DC Número de compte
Data (dd/mm/aaaa)
Vol certificat
de l'aportació? *
Sí     No
 
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, les dades subministrades s'incorporaran en un arxiu de dades de caràcter personal, titularitat de l'Institut Borja de Bioètica, i s'utilitzaran exclusivament per a la gestió administrativa que requereixi la seva participació en aquesta activitat. En qualsevol cas, el cessionari pot exercir, en relació a les seves dades personals, els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l'àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre. Per exercir els esmentats drets i per qualsevol aclariment, pot dirigir-se per escrit a l'Institut Borja de Bioètica (c. Santa Rosa, 6. 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona) o bé enviar un correu electrònic a bioetica@ibb.url.eduC/ Santa Rosa, 6 | 08950 | Esplugues (Barcelona) | Tel. 936 006 106 | bioetica@ibb.url.edu         Disseny: Actua Solutions