Article ID : 117
Audience : Default
Version 5.00
Published Date: 17/5/2017 13:03:27
Lecturas : 464

Barcelona, ​​8 de maig de 2017

El dia 5 de Maig, a la seu de la Universitat de Comillas, s’ha presentat el Grup de Bioètica UNIJES, durant el XXXI Seminari Interdisciplinari de Bioètica, que es celebra cada any a Madrid, organitzat per la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia de Comillas

El grup de treball de Bioètica de UNIJES està format per la Cátedra de Bioética de la UPCO, l’Institut Borja de Bioètica-URL, la Cátedra Andaluza de Bioética de la Facultad de Teologia de Granada i la Facultad de Teología de la Univesidad de Deusto.

Els membres que formen part del grup són Margarita Bofarull, presidenta del Patronat de l’IBB, Juan María de Velasco, doctor en Teologia per la Universitat de Deusto, Francisco Alarcos, director de la Cátedra Andaluza de Bioética, y Javier de la Torre, director de la Cátedra de Bioética de la UPCO.


El desig d’aquest grup és treballar plegats per una bioètica arrelada en els valors evangèlics i en la doctrina social de l'Església, compromesa amb els més vulnerables i amb el medi ambient. Es volen donar a conèixer, des de la fonamentació de la fe cristiana i la raó, criteris per a proveir d’arguments el diàleg social en aquells dilemes bioètics en què estigui en joc la dignitat humana. Tanmateix es promouran projectes d’investigació que donin resposta als reptes de les ciències biomèdiques. Es cerca també formar professionals en l’àmbit bioètic des de la responsabilitat, amb compromís eclesial i social.

El Grupo de Bioética UNIJES vol augmentar la col·laboració en temes de investigació i publicacions, i en la organització de jornades i seminaris sobre temes actuals de bioètica, cooperant amb universitats i institucions internacionals per tal de treballar per una bioètica més global i més social.

Podeu contactar amb el Grupo de Bioética UNIJES:

Més informació:
Maria José Abella
Comunicació Institut Borja de Bioètica-URL
Tel. 93 600 61 06 mjabella@ibb.url.edu

0
|  Links 
Printer Friendly Page Envía aquesta noticia a una amic
C/ Santa Rosa, 6 | 08950 | Esplugues (Barcelona) | Tel. 936 006 106 | bioetica@ibb.url.edu         Disseny: Actua Solutions