(1) 2 3 4 ... 7 »
Fotos de la Jornada "Memorial Dr. Francesc Abel"
el 4/4/2014 11:50:02 (39 Lectures)

Fotos de la Jornada "Memorial Dr. Francesc Abel" del 3 d'abril de 2014


  0   Article ID : 87
L'IBB (URL) va presentar la jornada "Memorial Francesc Abel"
el 4/4/2014 11:45:45 (94 Lectures)

L’INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA (URL) VA PRESENTAR LA JORNADA “MEMORIAL FRANCESC ABEL”

Barcelona, 4 d’abril de 2014. Ahir l’Institut Borja de Bioètica (URL) va presentar la Jornada Memorial Francesc Abel sobre “Equitat i distribució de recursos limitats en salut” en honor al que va ser el seu president i fundador, Dr. Francesc Abel i Fabre, s.j.

La presentació de l’acte va anar a càrrec de la Gna. Margarita Bofarull, rscj, presidenta del Patronat de l’Institut Borja de Bioètica (IBB) i el Dr. Jordi Craven-Bartle que va introduir la temàtica de la jornada i el context de la mateixa, i va presentar també al ponent Dr. Angel Puyol, professor titular de Filosofia de la UAB, en la seva conferència magistral “Teories de la justícia en salut” sobre els arguments ètics i filosòfics al voltant del principi de justícia en salut.

A continuació, va tenir lloc la primera de les taules rodones amb el títol “Visió des de les politiques sanitàries i de gestió” que va oferir les intervencions dels ponents, Vicente Ortun, professor titular del Departament d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra e investigador principal del CRESS, que va fer una reflexió des dels criteris econòmics en la gestió d’un model que hem de fer sostenible per mantenir-ne l’essència; Manel Jovells, gerent d’Althaia, va explicar les dificultats d’implementar en la gestió hospitalària les mesures de limitació de recursos, buscant l’eficiència sense desatendre la vocació de servei públic. Finalment, Roser Fernández, secretària general del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, va esposar els criteris que regeixen les polítiques públiques sanitàries en un context de revisió i reordenació del sistema sanitari.

La segona taula, sota el títol “Visió des de l’àmbit clínic i ciutadà”, la varen compartir, Andreu Segura, professor associat de Salut Pública de la UPF, que va parlar de la necessitat de revisar també el model de salut pública però des de criteris ètics de justícia i equitat, i avaluar-ne la seva repercussió en el ciutadà; Virtudes Pacheco, Cap d’atenció a l’usuari de l’Hospital de Sant Pau, va aprofundir des de la vivència dels usuaris en el context de limitació de recursos i la seva implicació en un ús responsable del sistema; i Emilia Arrighi, assessora del Foro Español de Pacientes i Investigadora de l’Institut Global de la Salut Pública UIC, va fer un anàlisi del context des dels col·lectius de pacients i usuaris, implicats i protagonistes també dels canvis.

Finalment la jornada es va completar amb un viu debat que va cloure l’acte.

Més informació:

Maria Jose Abella

Departament de Comunicació de l’Institut Borja de Bioètica - URL

T. 93 600 61 06

mjabella@ibb.hsjdbcn.org

_______________________________________________________________________

L’Institut Borja de Bioètica és membre de la Universitat Ramon Llull (URL). La URL és una universitat privada, sense ànim de lucre, que promou un servei públic (+ info: www.url.edu).

  0   Article ID : 86
Núria Terribas nomenada Secretària del Comitè Nacional de Bioètica d'Andorra
el 3/3/2014 12:14:10 (36 Lectures)

ibb

Núria Terribas, ha estat nomenada, per consens, com a Secretària del Comitè Nacional de Bioètica d’Andorra en la sessió de treball durant la qual s'ha procedit a l’elecció del seus òrgans interns de govern.

  0   Article ID : 85
MEMORIAL FRANCESC ABEL “Equitat i distribució de recursos limitats en salut”
el 20/2/2014 10:27:05 (78 Lectures)

L’Institut Borja de Bioètica (URL) celebrarà el proper dijous dia 3 d’abril a les 17.00 h., la jornada “Memorial Francesc Abel, 2014” en honor al que va ser el seu president i fundador Dr. Francesc Abel i Fabre, s.j.
Us anticipem que aquesta Jornada, que porta per títol “Equitat i distribució de recursos limitats en salut”, oferirà una conferència central a càrrec del Dr. Àngel Puyol, Professor Titular de Filosofia (UAB), i dues taules rodones, una sobre la visió de les polítiques sanitàries i de gestió, i, una altra, que oferirà una visió des de l’àmbit clínic i ciutadà.
Properament trobareu més informació en aquesta mateixa web.
Ens agradaria molt compartir-lo amb tots vosaltres. Us esperem!.

  0   Article ID : 84
Núria Terribas, directora de l'IBB-URL, membre del nou Comitè Nacional de...
el 2/1/2014 13:34:24 (209 Lectures)

Núria Terribas, directora de l’IBB-URL, membre del nou Comitè Nacional de Bioètica d’Andorra

  Núria Terribas ha estat nomenada membre del Comitè Nacional de Bioètica d’Andorra, aprovat pel Consell de Ministres el passat 18 de desembre, i que iniciarà la seva activitat formal en aquest primer trimestre de 2014.

El Comitè Nacional de Bioètica d’Andorra està concebut com un organisme autònom depenent del Ministeri de Salut i Benestar del Govern d’Andorra, i serà determinant en les polítiques innovadores en matèria de salut que Andorra té pendents de desenvolupar i regular.

El Comitè, com a organisme pluridisciplinari, estarà integrat per un mínim de 8 i màxim de 12 membres de perfils molt variats i representatius de diferents disciplines, essent un terç personalitats de fora del Principat. Núria Terribas, que ha estat participant ja des del Consell Assessor de Salut i Benestar (CASB) del Ministeri en el Document de Bases de constitució del futur Comitè Nacional, en formarà part per la seva trajectòria i experiència professional de prestigi en la matèria.

Actualment és membre i assessora legal de diversos Comitès d’Ètica Assistencial i Comitès Assessors.

Més informació...

  0   Article ID : 83
Margarida Bofarull i Buñuel, r.s.c.j. nomenada membre de la Pontifícia Acadèmia
el 18/12/2013 16:38:19 (303 Lectures)

Margarida Bofarull i Buñuel, r.s.c.j. nomenada membre de la Pontifícia Acadèmia per a la Vida

Dimecres, 18 de setembre 2013. La Gna. Margarida Bofarull i Buñuel, presidenta del Patronat de l’Institut Borja de Bioètica (URL), ha estat nomenada Membre Corresponent de la Pontifícia Acadèmia per a la Vida.

Els membres representen les diferents branques de les ciències biomèdiques, més particularment les relatives a la promoció i defensa de la vida.

Va ser Joan Pau II qui va instituir la Pontifícia Acadèmia per a la Vida l’11 de febrer de 1994 amb el Motu Proprio “Vitae Mysterium”. L'Acadèmia per a la Vida té autonomia pròpia, i manté relacions amb el Pontifici Consell per a la Pastoral dels Agents Sanitaris i amb diversos Dicasteris de la Cúria Romana compromesos amb el servei a la vida.

Breu C.V. de Margarita Bofarull Buñuel, r.s.c.j
Nascuda a Barcelona el 2 de Febrer de 1961. Religiosa de la Societat del Sagrat Cor de Jesús. Provincial de la província d'Espanya Nord de la Societat de Sagrat Cor des de 2005 a 2011. Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (1985). Llicenciada en Teologia, especialitat Moral, per la Facultat de Teologia de Catalunya (1994). Postgrau en Medicina Tropical per la Universitat de Barcelona (Hospital Clínic 1995). Actualment és professora de Moral de la Facultat de Teologia de Catalunya i de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador, CA. Vicepresidenta de CONFER España (2009-2013). Membre del Consell de redacció de la revista Labor Hospitalària, essent la responsable de la secció d’ètica i salut. Presidenta del CEA de l’Hospital Matern-Infantil Sant Joan de Déu. Membre de la Comissió General de Bioètica de l’Orde Hospitalària de Sant Joan de Déu.

Més informació:

Maria José Abella
Comunicació Institut Borja de Bioètica

Tel. 93 600 61 06 - mjabella@ibb.hsjdbcn.org

www.ibbioetica.org / www.bioetica-debat.org

  0   Article ID : 82
El projecte Aristos Campus Mundus 2015, promogut per les universitats de Deusto,
el 12/12/2013 16:46:28 (257 Lectures)

El projecte Aristos Campus Mundus 2015, promogut per les universitats de Deusto, Comillas i Ramon Llull, obté la renovació del segell de Campus d'Excel·lència Internacional

logoACM

La coordinadora del projecte, Anna Berga, secretària general de la URL i secretària de l'Associació Aristos Campus Mundus 2015, ha mostrat la seva satisfacció i ha destacat "tant el rigor de l'avaluació de la comissió internacional com el resultat". Aquest fet posa de relleu l'alt nivell de progrés del projecte ACM 2015, demostra la seva consolidació i suposa un estímul per continuar avançant en els objectius marcats per al futur.

Madrid, 11 de desembre de 2013
. La Comissió Internacional d'Avaluació del Campus d'Excel·lència, presidida pel secretari general d'Universitats del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, i formada per experts de reconegut prestigi internacional, ha comunicat l'avaluació favorable com a Campus d'Excel·lència Internacional (CEI) del projecte Aristos Campus Mundus 2015 (ACM 2015), promogut per les universitats de Deusto, Comillas i Ramon Llull, després d'haver seguit el procés d'avaluació de l'execució del projecte en el període 2011-2013.

L'acta de resolució dels projectes CEI que han concorregut a la convocatòria d'avaluació 2013, ha estat publicada avui pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport durant la sessió del Consejo de Universidades. Dels 26 projectes presentats, ACM 2015 és un dels dos únics en tot l'Estat espanyol promoguts per universitats privades que han obtingut el reconeixement CEI i destaca per la seva qualificació d'alt nivell de progrés.

ACM 2015 és l'agregació estratègida de tres universitats d'iniciativa social ―la Universidad de Deusto, la Universidad Pontificia Comillas i la Universitat Ramon Llull― que s'estèn, mitjançant un acord de cooperació estratègica avançada, a Georgetown University, Boston College i Fordham University, amb l'objectiu de progressar en el camí cap a l'excel·lència.

El projecte ACM 2015 va obtenir l'any 2011 la qualificació de Campus d'Excel·lència Internacional en la categoria d'àmbit regional europeu en la convocatòria del Ministeri d'Educació, i aconsegueix l'any 2013 la renovació del segell de qualitat amb l'informe favorable de la comissió internacional d'avaluació.

Principals resultats 2011-2013
En el període 2011-2013, ACM 2015 ha avançat de manera satisfactòria en els seus objectius, i ha aconseguit un elevat grau de compliment de les fites del projecte, tal i com demostren els indicadors obtinguts i confirma la decisió de la comissió internacional d'avaluació.

En aquest sentit, la coordinadora del projecte, Anna Berga, ha subratllat que “estem especialment satisfets pel reconeixement rebut pel progrés de l'àrea de recerca i la seva internacionalització, que ha obtingut un 73 per cent d'augment de les publicacions indexades i la generació de 34 projectes interuniversitaris d'àmbit nacional i 22 de caràcter internacional, entre altres". Així mateix, la comissió internacional ha destacat com a fortalesa la bona governança del projecte i la seva vinculació a les comunitats universitàries respectives.

En relació a l'àmbit de sostenibilitat i responsabilitat social universitària, la coordinació del projecte remarca que "valorem el reconeixement rebut a l'important esforç realitzat per a la millora de l'accessibilitat i sostenibilitat dels nostres campus, amb més de 30 actuacions en estructures i infrastructures enfocades a la millora de l'accessibilitat i sostenibilitat, l'organització de trobades i jornades que han propiciat un marc de treball conjunt en aquest àmbit o la consolidació de Bizkailab com a pol de coneixement, desenvolupament, innovació i transferència”.

ACM 2015 ha impulsat un alt grau d'internacionalització de les aules, amb apostes com la participació conjunta en fires internacionals, la contractació de professionals especialitzats i amb experència en la promoció internacional, la capacitació en la competència lingüística i la mobilitat de les comunitats universitàries, la incorporació de talent als claustres i equips, la major presència en xarxes, fins i tot amb lideratge en alguns casos, i el desenvolupament de l'agregació internacional.

En l'àmbit docent, s'ha produït la creació de set titulacions conjuntes, de les quals destaquen tres doctorats de rellevància internacional, així com la realització de jornades interuniversitàries en innovació docent i en qualitat, que permeten consolidar i millorar el model pedagògic d'excel·lència, basat en competències i valors.

Finalment l'equip que ha coordinat el projecte conclou que "ens reafirma en valorar aquest primer període d'execució del projecte ACM 2015 com una fase de consolidació de l'agregació com a entitat estable i flexible, capaç de coordinar l'activitat de les tres universitats integrants, generant i implementant estratègies i actuacions conjuntes de gran valor afegit per a les tres institucions”.

Més informació:
Carles Targa
Director del Gabinet de Comunicació i Relacions Institucionals
Universitat Ramon Llull
Tel. 93 602 22 06 | 600 017 346
ctarga@rectorat.url.edu

Miriam Portell
Responsable de Premsa
Universidad de Deusto
Tels. 944 139 243 | 619 461 271
mportell@deusto.es

Javier Laquidain
Director de l'Oficina de Comunicació
UPComillas
Tels. 915 406 256 | 610 472 994
laquidain@comunicacion.upcomillas.es

  0   Article ID : 81
FOTOS DE LA PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “30 AÑOS DE VIH-SIDA"
el 29/11/2013 14:42:25 (110 Lectures)

Fotos de la presentació del llibre "30 años de VIH-SIDA"  0   Article ID : 80
LA URL VA ACOLLIR LA PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "30 AÑOS DE VIH-SIDA"
el 29/11/2013 12:12:00 (112 Lectures)

LA UNIVERSITAT RAMON LLULL (URL) VA ACOLLIR LA PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “30 AñOS DE VIH-SIDA. BALANCE Y NUEVAS PERSPECTIVAS DE PREVENCIÓN”.

Aquest llibre s’inclou dins del projecte de Campus d’Excel·lència Internacional Aristos Campus Mundus 2015.

Barcelona, 28 de novembre de 2013. L’acte de presentació s’ha fet de forma simultània a la seu de la Universitat Ramon Llull (Barcelona), la Universitat de Deusto (Bilbao) i la Universitat Pontifícia de Comillas (Madrid) amb motiu del Dia Mundial de la Lluita contra la SIDA que tindrà lloc el proper 1 de desembre.

L’obra, editada pel Dr. Francisco Javier de la Torre, de la Càtedra de Bioètica de la Universidad Pontifícia de Comillas, constitueix el primer projecte d’investigació entre aquestes universitats en l’àrea temàtica dels Valors Socials i l’Ètica.

Aquest llibre reuneix en 600 pàgines, organitzades en 30 capítols, la col·laboració de 15 Universitats de 12 països d’arreu del món i s’hi inclou en el projecte Campus d’Excel·lència Internacional Aristos Campus Mundus 2015.

La presentació de l’acte acadèmic va anar a càrrec de la Dra. Anna Berga, secretària general de la URL, la Gna. Margarita Bofarull, rscj, presidenta del Patronat de l’Institut Borja de Bioètica (IBB) i Núria Terribas, directora de l’IBB.

La taula rodona fa oferir les intervencions dels ponents, Dr. Bonaventura Clotet, director de l’Institut de Recerca de la Sida Irsi-Caixa, que va dissertar sobre el present i futur de la malaltia, les expectatives que hi ha amb les vacunes terapèutiques, i les fases de recerca pre-clínica que són cada vegada més esperançadores; el Dr. Joan Bertran, col·laborador de l’IBB-URL i coautor del llibre que va fer un breu resum del contingut del llibre i del capítol del qual és autor: “Atenció als pacients amb SIDA en fase avançada i terminal en situació de marginació social. 20 anys d’experiència”. Aquest capítol recull l’experiència del seu treball a la Unitat de Cures Pal·liatives del Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi i unes consideracions sobre els dilemes ètics en l'atenció a aquests pacients. Finalment, Victòria Saura, treballadora social de la UCP-PSSJD, va aprofundir sobre la situació social del malalts afectats per VIH-SIDA.

Més informació:


Maria José Abella

Comunicació Institut Borja de Bioètica – URL

Tel. 93 600 61 06

mjabella@ibb.hsjdbcn.org

Carles Targa
Cap del Gabinet de Comunicació i Relacions Institucionals - URL
Tel. 93 602 22 06 / 600 017 346

targa@rectorat.url.edu

  0   Article ID : 79
Ha mort el Dr. Albert J. Jovell, membre del nostre Patronat
el 27/11/2013 10:37:03 (79 Lectures)

Ha mort el Dr. ALBERT J. JOVELL, membre del nostre Patronat

Lamentem comunicar que ahir dimarts, 26 novembre de 2013, va tenir lloc la mort del Dr Albert J. Jovell, als 51 anys, després de patir un rebrot de la malaltia de la que s’estava tractant feia anys. El Dr. Jovell era membre del nostre Patronat, director de l'Institut Global de Salut Pública i Política Sanitària, membre de la Junta de Govern de la Universitat Internacional de Catalunya i president del Fòrum Espanyol de Pacients.

Des de l’Institut Borja de Bioètica-URL sentim profundament la seva pèrdua i mantindrem el seu llegat en defensa dels drets dels pacients i d'una medicina més humanitzada.

El funeral tindrà lloc avui 27 de novembre, a les 16 hores, al Tanatori de Collserola de Barcelona, on va néixer el Dr. Jovell, especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública i doctor en Salut Pública per la Universitat de Harvard.

Descansi en pau.

4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f">

  0   Article ID : 78
(1) 2 3 4 ... 7 »
C/ Santa Rosa, 39-57, 3ª Planta | 08950 | Esplugues (Barcelona) | Tel. 936 006 106 | bioetica@ibb.hsjdbcn.org         Diseño: Actua Solutions