40 anys fent Bioètica al costat de les persones

Fecha: 1/1/1970 1:00:00 | Tema: Noticies

L’Institut Borja de Bioètica amplia la seva col•lecció de sis quaderns “Fem Bioètica” amb els títols Infermeria i drets i deures dels malalts i Infermeria i secret professional adreçada bàsicament als professionals d’Infermeria.


Els autors d’aquest projecte becat per l’Institut són els col•laboradors Sra. Ester Busquets, responsable d’infermeria de l’IBB, i Sr. Joan Mir, Màster en Bioètica, que volen contribuir a fer veure que la bioètica, com a diàleg interdisciplinari i plural, és una nova eina de reflexió i d’acció que, si es fa servir amb criteri, pot ajudar al col•lectiu d’infermeria a assolir d’una manera òptima els fins de llur professió.

Els títols dels quaderns són els següents: 1. Infermeria i bioètica, 2. Infermeria i comitès d’ètica, 3. Infermeria i drets i deures dels malalts, 4. Infermeria i secret professional, 5. Infermeria i informació i consentiment informat, i 6. Infermeria i final de la vida.

Per tal de donar unitat al conjunt dels quaderns que conformen el projecte “FEM BIOÈTICA”, tots tenen una estructura comuna i unes seccions comunes. S’ha tingut en compte que avui ja no és possible parlar de “bioètica”, en singular, sinó que cal parlar de “bioètiques”, en plural. Això comporta acceptar que, en l’àmbit del saber bioètic, hi ha teories ètiques diverses i metodologies de presa de decisions diverses i, per tant, la majoria de qüestions es poden estudiar des de perspectives diferents i donar-hi respostes diferents. Procurem que aquesta diversitat, almenys la més contrastada, quedi reflectida tant en l’exposició dels temes com en les referències bibliogràfiques.

En l’elaboració d’aquesta publicació s’ha tingut en compte els següents criteris:
La brevetat: presentació en poques pàgines els continguts de cada tema.
La divulgació: exposició dels continguts de la manera més planera, ordenada i actualitzada possible.
El rigor: explicació essencial de cada tema amb la màxima exactitud.
El diàleg: els quaderns han de ser un estímul per a establir un diàleg entre el lector i la seva experiència professional i els continguts exposats.

Per a més informació:
Secretaria de l’Institut Borja de Bioètica
Tel. 93 600 61 06 - bioetica@ibb.hsjdbcn.org
Preu: 6,00 Euros/Quadern (només en català)

Compra on-line els següentes nùmeros a: bioetica-debat.org

1- Infermeria i comités de bioètica
2- Infermeria i bioètica
3- Infermeria i drets i deures dels malalts
4- Infermeria i secret professional

Esta Noticia proviene de Institut Borja de Bioètica
http://www.ibbioetica.org/cat

La URL de esta Noticia es:
http://www.ibbioetica.org/cat/modules/AMS/article.php?storyid=22