Eacme Annual Conference 2011 Bioethics from a cross-cultural perspective

Conferència anual de l’EACME 2011: «Bioètica des d’una perspectica intercultural». Organitzat per the Turkish Bioethics Association, the Acibadem University School of Medicine i the European Association of Centres of Medical Ethics (EACME). La conferència se celebrarà del 15 a 17 de setembre de 2011 a Estambul (Turquia).

[L’objectiu d’aquesta conferència anual de l’EACME és analitzar la interacció entre les qüestions relacionades amb la bioètica i els drets humans, per explorar quins són els valors comuns que possibilitin un diàleg intercultural, i veure quin paper poden tenir els drets humans en una bioètica internacional. Els temes principals d’aquests debat seran: La bioètica i les humanitats. El Conveni Europeu de Biomedicina: una plataforma de diàleg. Drets humans en bioètica: universalisme i particularisme. Qüestions conflictives de la bioètica.]

Más información: www.eacme2011.org

E-mail: info@eacme2011.org

Hora i data d inici 15/09/11   (Evento de todo el día)
Hora y data de finalització 17/09/11  
Localització Istambul (Turkey)
Contacte E-mail: info@eacme2011.org
 
Imprimir este evento
C/ Santa Rosa, 6 | 08950 | Esplugues (Barcelona) | Tel. 936 006 106 | bioetica@ibb.url.edu         Disseny: Actua Solutions