Formació
Les noves tecnologies de la informació i la comunicació han entrat amb força a l'àmbit docent...la bioètica s'ha sumat també a aquesta tendència, amb noves metodologies i eines que l'apropen als interessats facilitant el seu aprenentatge.


Formació on-line

A més d’impartir els nostres Cursos i Màster en bioètica en la modalitat presencial, oferim la possibilitat de fer-ne el seguiment i aprofitament virtual, per Internet, per a totes aquelles persones a qui dificultats de temps o distància impedeixen assistir a les classes.

Bàsicament la informació continguda en els corresponents apartats de la web sobre els Cursos de Fonamentació i Màster és vàlida també per a la modalitat virtual, si bé tot seguit detallem algunes característiques específiques.

CURS D'INICIACIÓ EN BIOÈTICA "ON LINE"

Convocatòria Oberta. Primavera 2017

Preu: La matrícula és de 450 €

MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOÈTICA "ON LINE"

Convocatòria 12ª Edició (2017-2019)
La convocatòria del Màster Universitari en Bioètica s'iniciarà en octubre de 2017 i constarà de dos cursos acadèmics: 2017-18 i 2018-2019, d'octubre a juny.

 

CURS INTENSIU D'ÈTICA I BONES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES "ON LINE"

Convocatòria Oberta

Preu: La matrícula és de 150 €

CURSOS A PETICIÓ

Convocatòria oberta
L'Institut Borja de Bioètica de la Universitat Ramon Llull desenvolupa tambié cursos a petició d'institucions o centres sanitaris que sol·licitin formació en bioètica per als seus professionals de la salut o de l' àmbit social.

 

Formació semipresencial

TÍTOL D'EXPERT UNIVERSITARI EN ÈTICA APLICADA A L’ACCIÓ SOCIAL I PSICOEDUCATIVA

Curs 2017/2018. D’octubre 2017 a juny 2018

Preu matrícula: 1.910 € (taxes incloses)

 

Formació semipresencial y online

 

TÍTOL D'EXPERT UNIVERSITARI EN BIOÈTICA APLICADA EN L'ÀMBIT CLÍNIC I ASSISTENCIAL

Nova titulació biennal. Propera convocatòria Octubre de 2018

Preu matrícula: 1.350 €

 

Informació comuna a totes les activitats

Matrícula
Els alumnes que estiguin interessats en realitzar els Cursos o el Màster poden enviar complimentat el corresponent Formulari d’inscripció, o bé contactar amb la Secretaria de l’Institut (Telf. 34-93.600.61.06 / docencia@ibb.url.edu ). Un cop formalitzada la matrícula, se’ls atorgarà una clau d’accés al campus virtual, podent ja iniciar l’activitat a partir de la data prevista.

Material alumnes
Cada professor posarà a disposició de l’alumne mitjançant el campus per a la seva descàrrega, els materials necessaris per al desenvolupament de l’assignatura, així com la bibliografia recomanada.

Seguiment del curs i avaluació
El seguiment del curs haurà de coincidir amb el calendari del curs presencial, per tal que l’alumne vagi desenvolupant els temes, segons es vagin aportant els materials per part del professorat, i finalitzant dins dels vuit dies següents a la darrera classe. L’objectiu de marcar un calendari és procurar un seguiment homogeni de tots els alumnes, evitant així demores que facin difícil l’avaluació pel professorat.

L’avaluació es farà a través de les activitats per a l’alumne, que en cada cas es prepararan i posaran a la seva disposició en el campus, i hauran d’enviar-se completades per correu electrònic dins dels vuit dies següents a la data de finalització de l’assignatura.

El professor avaluarà l’activitat corresponent, de manera que l’alumne rebrà de cada assignatura la corresponent qualificació i retroacció. L’alumne que no assoleixi el mínim de 80% d’aptitud amb les activitats proposades, s'haurà de presentar a un examen presencial, al que serà oportunament convocat, per a poder obtenir l’acreditació acadèmica del curs.

Consultes i tutories
Els alumnes podran formular consultes a qualsevol dels professors mitjançant el fòrum entre professors i alumnes que el campus té a disposició. Les consultes els seran contestades a la major brevetat possible.


Més informació


Formació que ofereix:Versión de impresión amigable Envíar a un amic


C/ Santa Rosa, 6 | 08950 | Esplugues (Barcelona) | Tel. 936 006 106 | bioetica@ibb.url.edu         Disseny: Actua Solutions