Formació on-line
Les noves tecnologies de la informació i la comunicació han entrat amb força a l'àmbit docent...la bioètica s'ha sumat també a aquesta tendència, amb noves metodologies i eines que l'apropen als interessats facilitant el seu aprenentatge.


Bàsicament la informació continguda en els corresponents apartats de la web sobre la docència és vàlida també per a la modalitat on-line, si bé tot seguit detallem algunes característiques específiques.

MÀSTER
MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOÈTICA

Convocatòria biennal. 13ª edició. 2019-2021

Màster Oficial Europeu de la Universitat Ramon Llull - Presencial i online - 60 crèdits ECTS

Formació especialitzada per a professionals amb interès per a la reflexió i l'anàlisi de qüèstions ètiques plantejades pels avenços de la biomedicina.

Més informació

 

ESTUDIS DE POSTGRAU
TÍTOL D'EXPERT UNIVERSITARI EN ÈTICA APLICADA A L’ACCIÓ SOCIAL I PSICOEDUCATIVA

2ª edició. Curs 2019/20. D'octubre 2019 a juny 2020

Semipresencial - 15 crèdits ECTS

Amb la col·laboració de la Facultat d'Educació Social i Treball Social de la Fundació Pere Tarrés. Formació avançada per a professionals interessats en la reflexió ètica i la presa de decisions en l'àmbit de l'acció social i psicoeducativa.

Més informació

 
TÍTOL D'EXPERT UNIVERSITARI EN BIOÈTICA APLICADA EN L'ÀMBIT CLÍNIC I ASSISTENCIAL

Propera convocatoria octubre de 2019 a juny 2020

Semipresencial i on-line - 15 crèdits ECTS

Formació avançada en bioètica clínica per dotar-se d'uns coneixements teòrics que permetin la resolució de casos de la pràctica assistencial.

Més informació

 

FORMACIÓ CONTINUADA
CURS INTENSIU D'ÈTICA I BONES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES

Convocatòria oberta

On-line - Formació a demanda, amb calendari adaptat a cada alumne

Formació específica per a investigadors que vulguin aprofundir en els requisits metodològics, ètics i legals de la recerca, establerts en les Normes de Bona Pràctica Clínica.

Més informació

CURS D'INICIACIÓ EN BIOÈTICA

Propera convocatòria Tardor 2019 online. Renovat!

Formació específica en bioètica clínica adreçada a professionals que desitgen introduir-se en la reflexió de qüestions ètiques relacionades amb la pràctica professional.

Més informació

CURSOS A PETICIÓ

Convocatòria oberta

L'Institut Borja de Bioètica de la Universitat Ramon Llull desenvolupa també cursos a petició d'institucions o centres sanitaris que sol·licitin formació en bioètica per als seus professionals de la salut o de l' àmbit social.

Més informació

 

Informació comuna a totes les activitats

Matrícula
Els alumnes que estiguin interessats en realitzar els Cursos o el Màster poden enviar complimentat el corresponent Formulari d’inscripció, o bé contactar amb la Secretaria de l’Institut (Telf. 34-93.600.61.06 / docencia@ibb.url.edu ). Un cop formalitzada la matrícula, se’ls atorgarà una clau d’accés al campus virtual, podent ja iniciar l’activitat a partir de la data prevista.

Material alumnes
Cada professor posarà a disposició de l’alumne mitjançant el campus per a la seva descàrrega, els materials necessaris per al desenvolupament de l’assignatura, així com la bibliografia recomanada.

Seguiment del curs i avaluació
El seguiment del curs haurà de coincidir amb el calendari del curs presencial, per tal que l’alumne vagi desenvolupant els temes, segons es vagin aportant els materials per part del professorat, i finalitzant dins dels vuit dies següents a la darrera classe. L’objectiu de marcar un calendari és procurar un seguiment homogeni de tots els alumnes, evitant així demores que facin difícil l’avaluació pel professorat.

L’avaluació es farà a través de les activitats per a l’alumne, que en cada cas es prepararan i posaran a la seva disposició en el campus, i hauran d’enviar-se completades per correu electrònic dins dels vuit dies següents a la data de finalització de l’assignatura.

El professor avaluarà l’activitat corresponent, de manera que l’alumne rebrà de cada assignatura la corresponent qualificació i retroacció. L’alumne que no assoleixi el mínim de 80% d’aptitud amb les activitats proposades, s'haurà de presentar a un examen presencial, al que serà oportunament convocat, per a poder obtenir l’acreditació acadèmica del curs.

Consultes i tutories
Els alumnes podran formular consultes a qualsevol dels professors mitjançant el fòrum entre professors i alumnes que el campus té a disposició. Les consultes els seran contestades a la major brevetat possible.


Més informació


Formació que ofereix:Versión de impresión amigable Envíar a un amic


C/ Santa Rosa, 6 | 08950 | Esplugues (Barcelona) | Tel. 936 006 106 | bioetica@ibb.url.edu         Disseny: Actua Solutions