Formació
"M’agradaria fer un prec: seguiu ensenyant; fa falta formació de qualitat; hi ha molts sanitaris perduts enmig de tant canvi que necessiten una formació com la que ofereix l’Institut..."

Dr. Juan Antonio Suárez
Alumne Curs - 2005

Curs d'Iniciació en Biočtica

 1. DIMENSIÓ TEŇRICA DE LA BIOČTICA (CONCEPTE, FONAMENTACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA BIOČTICA)

 

  1. Origen i Histňria de la biočtica (M Bofarull / M Esquerda)   8 abril
   1. Origen de la Biočtica
   2. Fets claus en el desenvolupament: de Nuremberg a l’informe Belmolt
   3. La configuració de la disciplina
  2. Antropologia filosňfica (M. Illa) 23 abril
   1. L’ésser humŕ i les seves dimensions
   2. Antropologia del tenir cura
   3. La mort i la salut en la cultura occidental actual
  3. Sistemes čtics rellevants (J Carrera) 2 maig
   1. Experičncia čtica- Moral y čtica. Valors i Conflicte de valors. Relació čtica i dret. Relació čtica i religió
   2. Situació món actual: pluralisme čtic. Čtiques de mínims i de mŕxims
   3. Decisió moral. Čtiques utilitaristes, teleolňgiques, deontolňgiques
   4. Concepte i fonamentació dels drets humans (J Ordońez)

Seminari presencial síntesi: 2h 14 maig

 1. DIMENSIÓ ASSISTENCIAL DE LA BIOČTICA (ASPECTES PRŔCTICS DE LA BIOČTICA)

 

  1. Deliberació i Presa de decisions (FJ Cambra): 16 maig
   1. Comitčs d’Čtica Assistencial
   2. Metodologia en la presa de decisions en la clínica
   3. El principialisme de T. L Beauchamp i J. F. Childress

Seminari presencial síntesi (debat casos): 2h  30 maig

  1. Habilitats de comunicació en els professionals de la salut (X. Cleries) 28 maig
   1. La comunicació humana en els processos assistencials. Trobada d’expectatives
   2. Principis bŕsics per a una adequada comunicació amb el pacient
   3. Aspectes contextuals de la trobada professional-pacient
  2. Drets dels pacients: informació, consentiment informat, histňria clínica i documentació (C Rodrigo)  6 juny
  3. Aspectes específics (M. Esquerda) 11 juny
   1. Decisions al final de la vida: voluntats anticipades, rebuig al tractament i limitació terapčutica
   2. Menor madur
   3. Genčtica
   4. Distribució de recursos: “right care”
   5. Ecočtica, medi ambient i drets dels animals

Seminari presencial síntesi: 2h  20 juny

Llistat d'assignatures

A la finalització del curs es farŕ entrega dels corresponents diplomes acadčmics als alumnes que hagin demostrat suficient aprofitament i assistčncia.

Com a millora hem introduďt la incorporació de seminaris presencials a mode de tutories d'assistčncia voluntŕria per als alumnes.L’activitat Curs Iniciació Biočtica ha estat acreditada amb 5,2 crčdits per la Comisión de Formación continuada del Sistema Nacional de Salud i el Consell Catalŕ de Formació Continuada de les Professions Sanitŕries
CONVALIDABLE amb els quatre primers mňduls del TÍTOL D’EXPERT UNIVERSITARI EN BIOČTICA APLICADA EN L'ŔMBIT CLÍNIC I ASSISTENCIAL
Submenú
Informació general
Llistat d'assignatures
Llistat de professors
Formació on-line
Títol d'Expert en Biočtica Aplicada en l'Ŕmbit Clínic i Assistencial

Més informació
Descarrega el tríptic
Sol.licita més
informació
Demostració on-line
Newsletter
Contactar
Inscripció


Formació que ofereix:Versión de impresión amigable Envíar a un amic


C/ Santa Rosa, 6 | 08950 | Esplugues (Barcelona) | Tel. 936 006 106 | bioetica@ibb.url.edu         Disseny: Actua Solutions