>

Publicacions

Últims títols publicats per l'IBB:

"Bioética y Neurociencias: vino viejo en odres nuevos"
"Francesc Abel i la bioètica, un llegat per a la vida"
"Bioética aplicada"
"Entre la vida i la mort "
Quaderns "Fem bioètica"

Llibres de l'Institut Borja de Bioètica

Catàleg de Llibres

Bioética y Neurociencias: vino viejo en odres nuevos

José Ramón Amor Pan
Editorial: Institut Borja de Bioètica
ISBN: 978-84-923525-6-2
Precio: 25 €

El llibre busca suggerir, informar, provocar i invitar a noves reflexions, nous diàlegs sobre neurociència, el conjunt de disciplines científiques que estudien l’estructura, la funció, el desenvolupament del sistema nerviós, especialment del cervell. Pretén oferir, també, un marc ètic integral des del que valorar la neurociència. Aquesta afecta de ple a problemàtiques filosòfiques de gran importància i que mereixen una acurada atenció per part de tothom, evitant posicions extremes i les simplificacions.

Comprar

 

Francesc Abel i la bioètica, un llegat per a la vida

Institut Borja de Bioètica (URL)
Editorial Proteus
ISBN: 978-84-15549-6
Precio: 48 €

L’Institut Borja de Bioètica (Universitat Ramon Llull) i Editorial Proteus publiquen una monografía que recull la prolífica obra del pioner i impulsor de la bioètica a Europa. Francesc Abel i la bioètica, un llegat per a la vida, és una extensa obra que ofereix un recull de textos del Dr. Francesc Abel i Fabre, pioner de la Bioètica a Catalunya, àmbit en què va treballar i aprofundir durant 35 anys.

Comprar

 

1
Bioética aplicada

Institut Borja de Bioètica (URL)
Editorial Proteus
ISBN: 978-84-15047-42-1
Precio: 29,50 €

A la pràctica mèdica i sanitària les qüestions i conflictes ètics formen part del quefer quotidià, no nomes en el nostre entorn sinó també en el d’altres països del món que gaudeixen d’un sistema de salut organitzat. Aquesta obra ofereix anàlisi i reflexions sobre temes diversos, tots ells entrellaçats per pertànyer a aquesta realitat que els professionals experimenten dia a dia i que, fruit de la seva formació després de finalitzar el Màster universitari en bioètica de la Universitat Ramon Llull, han estat capaços de concretar sobre el paper com a contribució al diàleg bioètic.

Comprar

Quaderns "Fem Bioètica"

Institut Borja de Bioètica
Preu exemplar: 7 €
Preu especial Lot 7 quaderns: 25 €

Aquesta col·lecció de set quaderns, publicats sota l’epígraf comú de: Fem Bioètica, pretenen acostar la bioètica a les infermeres.

El primer quadern és una introducció a la bioètica, el segon està dedicat als comitès d’ètica, el tercer se centra en el tema dels drets i deures dels malalts, el quart aborda el secret professional, el cinquè estudia les qüestions relacionades amb la informació i el consentiment informat, el sisè tracta la temàtica del final de la vida i el setè està dedicat a l'ètica de la investigació.

Comprar

Entre la vida i la mort

Documenta universitaria
Preu exemplar: 14,42 €

Aquesta publicació presenta els resultats de la recerca bibliogràfica i d’actualització sobre l'Estat Vegetatiu Permanent que han fet els autors, vist des de diferents punts de vista (religiós, mèdic, filosòfic, bioètic, etc.), i recull un doble vessant: quantitatiu ja que realitza una estimació de la prevalença de l'EVP a la Regió Sanitària de Girona, i qualitatiu, exposant els resultats del qüestionari plantejat als familiars dels pacients sobre un seguit de qüestions com ara la mort digna, la limitació terapèutica, les voluntats anticipades, etc.

Comprar

Vivir el morir. Un difícil aprendizaje

Institut Borja de Bioètica
Editorial Milenio
ISBN: 978-84-9743-264-1

Nova publicació de l’Institut Borja de Bioètica i l’editorial Milenio, traducció al castellà de “Aprendre a morir” (Institut Borja de Bioètica; Documenta Universitaria, 2004). “Vivir el morir” és un text original i singular, probablement únic en el conjunt de la nostra geografia. I ho és per molts motius. En primer lloc, perquè tracta un tema tabú, que és la mort i el tracta amb cura i delicadesa, a partir del coneixement de situacions concretes i reals. No és freqüent que els professionals de la salut disposin de bones obres per enfrontar-se a la mort dels seus destinataris i menys encara que estiguin escrites amb un llenguatge clar que parteix, inductivament, de les situacions més reals.

Comprar

Adolescencia: Conflicto y decisión

Institut Borja de Bioètica
Fundación Mapfre
ISBN: 978-84-9844-091-1
Distribució i venda en Editorial Mapfre: edimap@mapfre.com

Aquesta obra es fruit de l’experiència de especialistes i professionals que dediquen el seu esforç diari a diferents àmbits de l’atenció al jove i al adolescent amb problemes de la nostra societat. Els textos del llibre son el contingut de les III Jornades d’Ètica i Dret en Psiquiatría (28-29 de febrer 2008, Barcelona) e impulsades des de el seu Comitè d’Ètica Assistencial.

Comprar
Ensayos de bioética

Ensayos de bioética-5

Diversos autors
Institut Borja de Bioètica i Fundación Mapfre.
Madrid, 2007. 420 pàgines.
Distribució i venda en Editorial Mapfre: edimap@mapfre.com

Tel. 91 581 53 57

Cinquè volum d’aquesta col·lecció que recull els millors treballs dels alumnes del Mestratge i Postgrau en Bioètica que imparteix l’IBB, tots ells de gran qualitat i interès sobre diferents temàtiques de Bioètica i des de diverses vessants (mèdica, filosòfica i jurídica).

Comprar


Ensayos de bioética-4

Institut Borja de Bioètica i Fundación Mapfre.
Madrid, 2005. 260 pàgines.

Comprar

Ensayos de bioética-3

Institut Borja de Bioètica i Fundación Mapfre Medicina. Madrid, 2003. 458 pàgines.

Comprar

Ensayos de bioética-2

Institut Borja de Bioètica i Fundación Mapfre Medicina. Madrid, 2001. 288 pàgines.

Comprar

Ensayos de bioética

Institut Borja de Bioètica i Fundación Mapfre Medicina. Madrid, 2000. 222 pàgines.

ComprarIdentidad, justicia y vulnerabilidad

Leticia Sánchez Escorial i Pilar Verona Humet
Institut Borja de Bioètica i Fundación Mapfre Medicina
Madrid, 2005. 94 pàgines
Distribució i venda en Editorial Mapfre: edimap@mapfre.com
Tel. 91 581 53 57

L’Institut Borja de Bioètica presenta aquest interessant text, fruit d'un treball d'investiga-ció realitzat per dues becàries de la nostra fundació.
L'objecte central d'aquest assaig consisteix a explorar el concepte d'identitat, de justícia i de vulnerabilitat en dos autors contemporanis que tenen un gran influx en el pensament moral actual i, particularment, en el camp de la bioètica fonamental. Ens referim a A. MacIntyre, reconegut per la seva obra “Després de la virtut” i R. Nozick, l'autor d’”Anarquia, Estat i Utopia”.¿Qué es la dignidad humana?

Francesc Torralba i Roselló
Institut Borja de Bioètica
Barcelona 2005.414 pàgines
Distribució i venda: Editorial HERDER: www.herdereditorial.com
Tel. 93-476.26.26

En aquest llibre, el professor Francesc Torralba, explora el concepte de dignitat al llarg de la història del pensament, des de la filosofia grega fins a la proposta de Jürgen Habermas. També analitza críticament la proposta bioètica de tres autors contemporanis: Peter Singer, Hugo Tristram Engelhardt i John Harris i critica, en concret, les seves nocions de persona. Al final, proposa un concepte renovat de persona a partir d'un diàleg amb el personalisme filosòfic contemporani.

ComprarAprendre a morir. Vivències a la vora de la mort.

Xavier Busquet, Esther Valverde (coords.)
Institut Borja de Bioètica i Documenta Universitària.
Col·lecció BIOS, núm. extra.
Girona 2005. 224 pàgines

Aprendre a morir és un text original i singular, probablement únic en el conjunt de la nostra geografia. I ho és per molts motius. En primer lloc, perquè tracta un tema tabú, que és la mort i el tracta amb cura i delicadesa, a partir del coneixement de situacions concretes i reals. No és freqüent que els professionals de la salut disposin de bones obres per afrontar-se a la mort dels seus destinataris i menys encara que estiguin escrites amb un llenguatge clar que parteix, inductivament, de les situacions més reals.

ComprarLa textura de la vida

Autores: M. Àngels Canadell y Jesús Vicens
Institut Borja de Bioètica y Documentació Universitària
Colecció BÍOS, nùm. 3
Girona, 2004
234 pàgines
Idioma: Català.


Societat, biologia i ecosistemes; consciència, vida i ètica; coneixement, biodiversitat i justícia. Una perspectiva associada a un pensament íntegre i a una ciència sostenible. És possible avançar en el coneixement de la vida i de la salut, des d'una pràctica mèdica, científica i econòmica respectuosa amb totes les formes de vida i amb l'equilibri del planeta?En aquest llibre presentem una anàlisi d'aquest procés vist des de la perspectiva de la història de les idees, Àngels Canadell i des dels moviments socials, Jesús Vicens.

ComprarProgrés humà i responsabilitat social: la bioètica al segle XXI

Diversos autors
Institut Borja de Bioètica i Documenta Universitària
Col·lecció BÍOS, núm. 2
Girona, 2003. 266 pàgines
Informació i venda en pàgina web: www.documentauniversitaria.com

L’Institut Borja de Bioètica presenta en aquesta obra el recull d’un conjunt de treballs científics exposats en forma de conferències i col·loquis durant els actes celebrats l’any 2001 i 2002 per commemorar els vint-i-cinc anys de l’IBB.
El llibre tracta, en una primera part, Sobre la formació futura i el progrés en bioètica, i en una segona part, Sobre la responsabilitat social. Rellevants especialistes de la bioètica mundial juntament amb destacats representants de les universitats de Catalunya i d’altres professionals han col·laborat en l'elaboració d’aquest llibre que l’IBB vol compartir amb tothom que vulgui conèixer alguna cosa més d’un dels grans temes del nou mil·lenni: la bioètica.

ComprarComités de Ética Asistencial en Estados Unidos. Revisión bibliográfica. Healthcare Ethics Committees in the US. ?Bibliographical review.

Salvador Ribas Ribas
Institut Borja de Bioètica i Fundación Mapfre Medicina
Madrid, 2003. 84 pàgines.
Distribució i venda en Editorial Mapfre: edimap@mapfre.com
Tel. 91 581 53 57

La creació dels dos principals centres de bioètica del món als Estats Units –Kennedy Institute of Ethics i Hasting Center– va impulsar l’aparició dels primers CEAs als EE.UU. Salvador Ribas presenta en aquell treball, fruit d’una beca d’investigació de l’IBB, una revisió bibliogràfica de l’experiència dels Estats Units amb els Comitès d’Ètica Assistencial.
Al nostre país, des de la creació del primer comitè d’ètica el 1975 a l’Hospital Materno-Infantil Sant Joan de Déu de Barcelona per part del President de l’Institut Borja de Bioètica, Dr. Francesc Abel, s’han anat creant molts Comitès d’Ètica Assistencial (CEAs) en hospitals i centres sanitaris. Malgrat això, no tots compleixen la funció que els és pròpia i no per manca de conflictes ètics. Aquest llibre pot ser d’interès per a tots aquells professionals que formen part d’un CEA o en vulguin formar part.

ComprarEvaluación de los derechos de la persona en situación terminal en un hospital general

José Ignacio Ricarte Díez
Institut Borja de Bioètica i Fundación Mapfre Medicina
Madrid, 2003. 176 pàgines
Distribució i venda en Editorial Mapfre: edimap@mapfre.com

L'Institut Borja de Bioètica presenta aquesta publicació del Dr. José I. Ricarte, Premi d’Investigació sobre Bioètica 2003 de la Fundació Víctor Grífols i Lucas, que és un treball sobre els drets de la persona en situació terminal mitjançant un estudi comparatiu fet amb pacients de dos hospitals generals. A l’estudi es demostra que els pacients valoren la informació que se’ls hi dóna (principi d’autonomia), el control de la seva patologia (bona praxi) i l’acompanyament i respecte dels seus valors espirituals (excel·lència professional). Si es tracta d’humanitzar l’assistència sanitària, perquè no s’entén la mort com un procés humà natural?

ComprarPensem en la salut

Institut Borja de Bioètica i Documenta Universitària
Col·lecció BÍOS, núm. 1
Girona, 2003. 162 pàgines.

Primer volum resultat de la col·laboració entre l’Institut Borja de Bioètica i l’editorial Documenta Universitària per tractar temes específics de bioètica que constituiran la col·lecció BÍOS.
Coincidint amb l’aplicació del Pla de Salut de Catalunya pel període 2002-2005, aquest llibre és fruit de la cooperació amb el Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya (DSSS), amb l’objectiu comú de contribuir a la millora de la salut pública.
Considerem que s’han de fomentar els hàbits de vida saludables donant arguments ètics als ciutadans per tal de sensibilitzar-los a conservar la salut quan es té i a dedicar temps a la prevenció de malalties. Per tot això el llibre recull tres treballs: “Salut, estils de vida i drogoaddicció”, del Dr. Francesc Torralba; “Els costos dels hàbits no saludables; el cas del tabaquisme a Catalunya” dels professors Joan Rovira i Ismail Abbas, i el d’”Avaluació del cost social del consum de drogues il·legals a l’Estat Espanyol” col·laboració de la Direcció General de Drogodependències i Sida, del Departament de Sanitat i S.S. de la Generalitat de Catalunya.

Comprar

Ética del cuidar. Fundamentos, contextos y problemas

Francesc Torralba i Roselló
Institut Borja de Bioètica i Fundación Mapfre Medicina
Madrid, 2002. 286 pàgines
Distribució i venda en Editorial Mapfre: edimap@mapfre.com
Tel. 91 581 53 57

L’objectiu fonamental d’aquest llibre és explorar els principis ètics que han de regir la pràctica del cuidar en el món assistencial. En una primera part, s’investiguen els fonaments de l’ètica del cuidar i, posteriorment, s’analitzen els grans reptes del món socio-sanitari des d’una perspectiva antropològica i ètica. En l’última part del llibre s’exposen alguns problemes bàsics en l’exercici del cuidar seguint la reflexió que ja va iniciar l’autor en la seva obra Antropología del cuidar (1998). El llibre pretén ser una guia pràctica per a cuidadors i, per extensió, per tots els professionals de la salut que tenen la responsabilitat de cuidar a la nostra societat.

ComprarFilosofía de la medicina. En torno a la obra de E. D. Pellegrino

Francesc Torralba i Roselló
Institut Borja de Bioètica i Fundación Mapfre Medicina
Madrid, 2001. 266 pàgines

Aquest llibre del Dr. Francesc Torralba exposa el pensament del filòsof de la medicina nord-americà, Edmond D. Pellegrino. Tot i que és considerat una de les figures més importants de la bioètica fonamental i de la filosofia de la medicina en l’actualitat, la seva obra no ha estat pràcticament considerada en el nostre context cultural. Aquest treball pretén omplir aquest buit, presentat d’una manera sistemàtica i sintètica els principals temes de la filosofia de la medicina a partir de la lectura exhaustiva de tota l’obra de Pellegrino. Igualment, el Dr. Francesc Torralba elabora un judici crític de l’aportació de Pellegrino tot i considerant d’altres posicions intel·lectuals en el debat actual de la filosofia de la medicina. El llibre inclou una entrevista personal amb el Dr. Pellegrino.

ComprarDiagnóstico prenatal, neonatología y discapacidad severa: problemas éticos

Diversos autors
Institut Borja de Bioètica i Fundación Mapfre Medicina
Madrid, 2001. 110 pàgines


La Fundación Mapfre Medicina i l’Institut Borja de Bioètica presenten dos articles de col·laboradors de l’IBB sota el títol, Diagnóstico prenatal i Neonatología y discapacidad severa: problemas éticos, que tenen un caràcter complementari amb un element comú: el naixement d’un nen. El primer dels articles tracta del diagnòstic prenatal, i se subratlla la importància de l’enfocament multidisciplinari en els casos de diagnòstic de defecte congènit en el que han de participar els especialistes implicats: obstetres, ecografistes, genetistes, biòlegs, bioquímics, perinatòlegs, patòlegs. El segon article analitza tres qüestions bàsiques en ètica neonatal que giren al voltant d’aquests problemes: què és el que convé al nen, qui té la facultat o el dret per a decidir-ho, i quina és la metodologia més adient per a la resolució dels conflictes.

ComprarBioética: orígenes, presente y futuro

Francesc Abel i Fabre
Institut Borja de Bioètica y Fundación Mapfre Medicina
Madrid, 2001. 288 pàgines.
Distribució i venda en Editorial Mapfre: www.edimap@mapfre.com
Tel. 91 581 53 57

El Dr. Francesc Abel, s.j., president de l’Institut Borja de Bioètica i introductor de la bioètica a Europa, després d’haver viscut els orígens d’aquesta disciplina als Estats Units, ofereix aquesta obra fonamental.
El llibre constitueix un manual bàsic de la Bioètica ja que dóna a conèixer bona part de la seva gènesi al món, la situació actual dintre i fora de les nostres fronteres i també una perspectiva a mig i llarg termini entrant a analitzar els grans problemes que té plantejats avui la bioètica, amb la visió particular de l’autor que els ha viscut i treballat constantment (ètica de la investigació, condició ètica i jurídica de l’embrió humà, decisions al final de la vida...).

ComprarBASIC ETHICAL PRINCIPLES in european bioethics and biolaw

Vol. I: Autonomy, dignity, integrity and vulnerability (428 pp.)
Vol. II: Partner’s research (374 pp.)
Report to the European Commission of the BIOMED-II Project
Jacob Dahl Rendtorff and Peter Kemp
Institut Borja de Bioètica, 2000.
Preu: 48€

Aquesta publicació, realitzada per l’IBB juntament amb el Centre for Ethics and Law de Copenhagen, és el resultat d’un treball de recerca desenvolupat en el marc dels projectes europeus BIOMED-II, i en el que varen participar 22 col·laboradors de diferents països. El treball, que pretén fer una proposta de nous principis de la bioètica i el biodret per Europa –més enllà del principialisme nord-americà-, s’ha editat en dos volums: el primer recull una anàlisi dels principis bàsics d’autonomia, dignitat, integritat i vulnerabilitat, com a valors fonamentals pel desenvolupament d’una bioètica per Europa, i formula unes recomanacions polítiques en aquesta línia per a la Comissió Europea que varen recollir-se en l’anomenada “Declaració de Barcelona”. El segon volum recull les aportacions dels diferents col·laboradors des de les seves individuals perspectives i experiències en llurs països.
El treball constitueix doncs una innovadora i interessant proposta per a construir una bioètica per Europa més propera a la nostra cultura.

ComprarEl diàleg bioètic albirant el tercer mil·lenni

Francesc Abel i Fabre
Institut Borja de Bioètica
Sant Cugat del Vallès, 1999. 146 pàgines.
Preu: 15€

Discurs d’ingrés del Dr. Francesc Abel i Fabre, s.j., com a acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. En aquest discurs s’ofereix una descripció dels orígens històrics i l'evolució conceptual de la bioètica que s’han dividit en tres períodes: el primer, des dels orígens en la dècada dels 60 fins l’any 78; el segon ve determinat per dos moments importants: A l’any 1978 es publica l’Informe Belmont que tindrà un gran impacte en la bioètica clínica i al mateix any neix la primera nena concebuda mitjançant la fecundació in vitro. Al 1997 vint Estats firmen oficialment a Oviedo el “Conveni Europeu de Biomedicina i Drets Humans” que marcaria una nova etapa dins la Bioètica europea. El tercer període és el que s’està visquent ara. De la pregunta inicial si tot allò que tècnicament és possible és èticament acceptable, encara molt vàlida avui en dia, passem a la següent pregunta: donat que allò que és tècnicament possible es farà, com i qui ha de posar límits per assegurar que el que es faci ajudi al progrés humà o dit d’altra manera qui controlarà als controladors?

ComprarEl diálogo bioético en la perspectiva del tercer milenio.
Bioethical dialogue in the perspective of the third millennium.

Francesc Abel i Fabre
Sant Cugat del Vallès, 1999. 48 pàgines.
Preu: 6€

Resum en castellà del discurs d’ingrés del Dr. Francesc Abel i Fabre, com acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.

Francesc Abel i Fabre
Sant Cugat del Vallès, 1999. 50 pàgines.
Preu: 6€

Resum en anglés del discurs d’ingrés del Dr. Francesc Abel i Fabre, com acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.


ComprarUna ètica per a la bioètica

Joan Carrera i Carrera
Institut Borja de Bioètica
1999. 340 pàgines. Preu: 24€

Joan Carrera i Carrera, s.j., ens presenta aquesta proposta d’una ètica universal, que comparteixi uns valors mínims amb l’esperança d’ampliar-los en un diàleg pacífic. L’obra fa l’anàlisi del pensament de H.T. Engelhardt confrontant-lo amb el corrent ètic anomenat “ètica civil”. Aquesta confrontació ja ens està dient que el món de l’ètica és un món plural, un fet real però no pas obvi per a tothom. Joan Carrera fa, doncs, un estudi crític i a fons del pensament d’Engelhardt i alhora analitza els punts forts i febles de l’Ètica Civil -corrent europeu d’origen divers que l’han patrocinat tant els filòsofs com els teòlegs-.
Joan Carrera i Carrera és llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, i de Teologia Moral a la Facultat de Teologia de Catalunya i a la Universitat Pontificia Gregoriana de Roma.

ComprarAspectos científicos, éticos, sociales y jurídicos de: los estados vegetativos crónicos y el diagnóstico por la imagen y su utilización.

Diversos autors
Institut Borja de Bioètica i Fundación Mapfre Medicina
Madrid, 1998. 256 pàgines.
Diversos professionals de la medicina i de les lleis aborden en aquest llibre els avenços produïts a la sanitat. Només en el camp sanitari, les coses han canviat més en aquestes últimes dècades que en els últims trenta anys. Canvis que es refereixen a dos aspectes fonamentals, a la introducció vertiginosa de noves tecnologies, i tot allò que aquestes comporten sobre els seus límits i informació, i els canvis que ha experimentat la relació personal entre metge i pacient, menys paternalista i molt més reivindicativa amb els drets del malalt.
La problemàtica del diagnòstic cert d’estat vegetatiu segueix plenament vigent i la reflexió sobre les mesures a adoptar, o a suprimir, una necessitat que requereix constant actualització.

ComprarAntropología del cuidar [Esgotat]

Francesc Torralba i Roselló
Institut Borja de Bioètica i Fundación Mapfre Medicina
Madrid, 1998. 392 pàgines.

El Dr. Francesc Torralba realitza una aportació magnífica i profunda al coneixement de l’home, considerat com una peça fonamental en l’art del cuidar i del curar. Aquest llibre és un manual bàsic d’Antropologia Filosòfica per a professionals d’Infermeria, doncs aprofundeix en els aspectes fonamentals del cuidar. S’ha convertit en un manual de referència per a professionals i, fins i tot, estudiants.
Francesc Torralba Roselló és Doctor en Filosofia i Teologia. Membre investigador i col·laborador de l’Institut Borja de Bioètica i Responsable Acadèmic de la Càtedra Ramon Llull –Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull.Cuestiones de bioética

Manuel Cuyás i Matas
Institut Borja de Bioètica i Fundación Mapfre Medicina
Madrid, 1997. 140 pàgines.

El Professor Dr. Manuel Cuyás, s.j. ofereix en aquest llibre una selecció d’articles de Bioètica publicats en diferents revistes especialitzades.
Manuel Cuyás és llicenciat en Filosofia i Teologia i doctorat en Dret Canònic. Ha estat professor de Teologia Moral a la Facultat de Teologia de Catalunya i de Deontologia mèdica a la Facultat de Medicina de Barcelona, i ha impartit cursos de Moral mèdica a la Pontifícia Universitat Gregoriana. Col·laborador en la creació de l’Institut Borja de Bioètica (1975) primer centre bioètic d’Europa, on ha centrat últimament la seva dedicació. Recomanat per a tots aquells que creuen en la possibilitat del diàleg entre ciència i fe.

ComprarPer una pedagogia de la finitud i de l’esperança

Anna Castro Pérez y Mauricio Chinchilla Pineda
Institut Borja de Bioètica
Sant Cugat del Vallès, 1997. 90 pàgines.
Preu: 9€

Publicació d’un estudi becat per l’Institut Borja de Bioètica que tracta tots aquells aspectes relacionats amb l’Ètica de la vida en un temps i una societat que sembla rebutjar la condició humana de la finitud degut a la desproporcionada confiança que posa en la tècnica i els seus avenços.
Aquest treball és un bon punt de partida per bastir els fonaments d’una educació si tenim en compte l’absència d’una pedagogia de la finitud i de l’esperança al nostre país.

ComprarReflexions sobre ecologia i ètica

Rafael Dominguez Remy
Institut Borja de Bioètica
Sant Cugat del Vallès, 1997. 100 pàgines.
Preu: 9€

Anàlisi dels desafiaments ecològics i mediambientals que planen sobre el nostre planeta des de diferents perspectives. Aquest text, elaborat a partir d’una beca d’investigació de l’Institut Borja de Bioètica, ho analitza des d’una visió econòmica, demogràfica, política i social, constituint una vàlida aportació en una de les vessants de la bioètica global.

ComprarDistribución de Recursos Escasos y Opciones Sanitarias

Diversos autores (edició multilingüe)
Institut Borja de Bioètica i Fundación Mapfre Medicina
Madrid, 1996. 270 pàginas.
Distribució i venda en Editorial Mapfre: edimap@mapfre.com
Tel. 91 581 53 57
Aconseguir l’òptim de salut per a una població, en un sistema sanitari que asseguri l’accés equitatiu als recursos, és una tasca complexa i difícil de solucionar. Tots els països industrialitzas han vist créixer les despeses de la sanitat, en percentatge del Producte Interior Brut i en dòlars per càpita. Semblaria lògic, doncs, que un increment en els pressupostos de la salut comportés una millora en la salut de la població. Això no sembla ser així. Els factors que més influeixen en la salut són: l’estil de vida, el nivell cultural, el grau de cobertura de les assegurances obligatòries, i d’altes que s’analitzen en aquesta obra.
Aquest llibre recull una sèrie de ponències i comunicacions en l’idioma original que es van presentar en les jornades anuals de l’Associació Europea de Centres d’Ètica Mèdica (AECEM/EACME) organitzades per l’IBB, sobre el tema “Distribució de recursos i Opcions en l’Assistència Sanitària”.

ComprarEl dolor

Diversos autors
Asociación Interdisciplinar José de Acosta (ASINJA)
Universidad Pontificia Comillas. Madrid, 1992. 406 pàgines. Preu: 12€
Publicació que recull les ponències de la XVIII Reunió Anual de la Asociación Interdisciplinar José de Acosta (ASINJA). El tema de la reunió va ser El dolor, i les ponències presentades es van centrar en les bases científiques del dolor; tractament mèdic d’un cas extrem de malaltia i estudi del patiment des de la psicoanàlisi; sociologia del dolor; el dolor en l’antropologia cultural, i el dolor a l’Antic Testament.
El llibre ofereix, doncs, un recurregut sobre el dolor, una vivència ineludible en la vida humana.

ComprarLa vida humana: origen y desarrollo

Diversos autors
Federación Int. de Universidades Católicas (FIUC)
UPCO Madrid, 1989. 294 Pàgines. Preu: 15€
Són moltes les discussions i preses de posició al voltant de l’estatut ètic i jurídic de l’embrió humà. Tot i que des de la data de publicació d’aquest text fins avui s’ha fet un llarg camí en el camp de la investigació biomèdica, els seus arguments segueixen de plena actualitat.
Diferents grups d’estudi de la Federació Internacional d’Universitats Catòliques (FIUC) s’han ocupat d’estudiar amb lucidesa aquests problemes. El resultat és aquest treball interdisciplinari, portat a la vegada des dels camps de la biologia fonamental, la clínica ginecològica, obstètrica i neonatologista, des de la reflexió filosòfica i ètica i des del discerniment teològic.

ComprarCol·lecció “Horitzons de Bioètica”

Institut Borja de Bioètica
Sant Cugat del Vallès, 1989 (diferents anys)
Preu: 12 €/unidad

Sota el títol “Horitzons de Bioètica” s’engloben tres quaderns que recullen els següents temes:
- Aspectes ètics del progrés biomèdic (248 pàgines)
- Sexualitat, matrimoni i família (252 pàgines)
- Eutanàsia i dret a morir amb dignitat (110 pàgines)
Es tracta de treballs realitzats pels membres de l’Institut per als alumnes dels cursos organitzats o dirigits per l’IBB.

Comprar

Programa integrat de pedagogia sexual

La col·lecció “PROGRAMA INTEGRAT DE PEDAGOGIA SEXUAL” es compon d’un conjunt de materials per a l’educador i per a l’alumne que constitueixen la proposta de l’Institut Borja de Bioètica per a implementar el desenvolupament de l’eix transversal “Salut i Higiene”. Aquesta educació afectiva i sexual està inserida en les programacions del disseny curricular de l’Educació Infantil, Primària (en curs), i secundaria obligatòria de les escoles de Catalunya.

Es diferencien els materials en funció del col·lectiu al que s’adrecen, mestres o alumnes. Per als mestres s’ofereix un format de manual o llibre i per als alumnes petits quaderns per a ser treballats a l’aula.

ComprarEduquem la sexualitat al parvulari

Editorial Claret, S.A.
Barcelona, 1993. 306 pàgines.
Preu: 9€

És un instrument de treball, rigorós des del punt de vista científic i amb finalitats pràctiques per a emprar en les aules de parvulari.
El manual descriu, en primer lloc, la psicologia evolutiva i el marc pedagògic dels infants de parvulari. L’eix central el formen els tres nivells de concreció del programa. Els centres d’interès proposats són: El fet reproductiu, Diferenciació sexual, Expressió dels afectes i sentiments, Respectar el sexe.
Aporta molts recursos pedagògics, i finalitza amb una proposta d’avaluació del programa a tots els nivells descrits.

ComprarAmor i afectivitat a l’escola

Editorial Claret, S.A.
Barcelona, 1989. 366 pàgines.
Preu: 6€

Aquest llibre ens presenta les línies mestres del programa integrat de Pedagogia Sexual adreçat a mestres i educadors. Tracta d’incloure totes les dimensions de la persona tenint en compte el desenvolupament biològic, psicològic, afectiu i espiritual durant el període escolar.

Comprar
Quaderns de pedagogia sexual

INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA - EDITORIAL BARCANOVA, 1998.
QUADERNS DE PEDAGOGÍA SEXUAL – Crèdits variables ESO. Projecte editorial
Crèdit 1: "ASSOLIR UNA IDENTITAT PERSONAL" + Quadern d'activitats
Crèdit 2: "DONAR LA VIDA" + Quadern d' activitats
Crèdit 3: "PER UNA EXPRESSIÓ DIGNA DEL SEXE" + Quadern d'activitats
Crèdit 4: "SORTIR JUNTS" + Quadern d' activitats

L’IBB en col·laboració amb l’Editorial Barcanova ha publicat QUADERNS DE PEDAGOGIA SEXUAL
Materials de treball per a l’educació secundaria obligatòria.
Aquesta col·lecció consta de 4 quaderns adreçats a l’adolescent amb les seves 4 unitats didàctiques corresponents.
Cada quadern presenta una unitat temàtica que inclou diferents parts interrelacionades. El material està elaborat per a ser posat en mans de l’adolescent amb la presència de l’educador al seu costat, i per a ser treballat en grup.
ASSOLIR UNA IDENTITAT PERSONAL. Aquest quadern ens aborda els següents temes: els canvis puberals, la identitat sexual, l’autoerotisme i l’orientació sexual, i finalment ens fa una breu introducció en el vocabulari relacionat amb la sexualitat.
DONAR LA VIDA. Quadern centrat en la reproducció humana. Fa un recorregut des de l'anatomia i fisiologia sexual, els canvis que es van experimentant en el cos, fins arribar a la fecundació i desenvolupament prenatal. Té un apartat que tracta la gestació fins al moment de néixer.
SORTIR JUNTS. Aquest quadern se centra en la vessant més psicològica i emocional. Les diferències en la forma de ser d’ambdós sexes, el procés d’enamorament, la resposta sexual humana, i les relacions sexuals en les relacions personals són els temes truncals d’aquest quadern.
PER UNA EXPRESSIÓ DIGNA DEL SEXE. Aquest és el quadern que presenta el tractament que té en el nostre medi social la sexualitat de l’home i de la dona, i la comunicació sexual que es dóna en la relació mútua. La sexualitat a través de l’art, el sexe i els mitjans de comunicació, diferències entre els sexes i els rols sexuals, l’homosexualitat, i les dificultats i trastorns de la sexualitat, configuren els apartats d’aquesta edició.

Comprar


Submenú

Versión de impresión amigable Envíar a un amic


C/ Santa Rosa, 6 | 08950 | Esplugues (Barcelona) | Tel. 936 006 106 | bioetica@ibb.url.edu         Disseny: Actua Solutions