L'Institut
Analitzar els problemes ètics promovent el diàleg com a metodologia de treball
Formació en bioètica
Fomentar la investigació i prestar assessorament a noves iniciatives en bioètica

Objectius i mètodes

El principal objectiu de l’IBB consisteix en analitzar els problemes que plantegen els progressos biomèdics i la seva repercussió en la societat i els seus sistemes de valors, així com difondre els resultats en publicacions especialitzades.

Promoure el diàleg interdisciplinari com a metodologia de treball entre científics i humanistes que ajudi a integrar coneixements científics i sensibilitat ètica i permeti aprofundir en els plantejaments professionals i trobar vies raonables de solució als conflictes que sorgeixen entre les visions més tècniques i els valors humans no tècnics, essencials quan parlem de respecte als drets humans. Amb aquesta finalitat, l'IBB porta a terme activitats formatives per a professionals sanitaris i d'altres ambits professionals, organitza i participa en d'altres cursos, conferències i taules rodones i participa també en nombrosos comitès d’ètica assistencial i comissions d’assessorament de l’Administració Pública.

Ésser plataforma de diàleg entre la fe cristiana i altres visions del món, aprofundint en la fonamentació científica, filosòfica i jurídica de l’ètica aplicada a les ciències de la salut. Per aquest camí, es vol contribuir a la configuració d’un món plenament humà on siguin tutelats els drets humans, respectat el medi ambient i on es lluiti per aconseguir unes relacions econòmiques justes i un ordre ecològic i de pau a tot el món. Per acomplir aquest objectiu, l’Institut preten obrir diferents línies de treball en l'àmbit de l'ètica mediambiental i també en l'area de l'ètica alimentària.

Oferir un servei a la societat en general, posant al seu abast publicacions de monografies sobre les diferents temàtiques que analitza la bioètica així com la revista trimestral Bioètica & Debat.

L'Institut Borja de Bioètica garanteix en el Pla d'Igualtat l'establiment de mesures per al foment de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en l'àmbit de les relacions laborals.

Versión de impresión amigable Envíar a un amic


C/ Santa Rosa, 6 | 08950 | Esplugues (Barcelona) | Tel. 936 006 106 | bioetica@ibb.url.edu         Disseny: Actua Solutions