Formació
Pots triar els mòduls a la teva mida!

 

Títol d'Expert Universitari en l'Àmbit Clínic i Assistencial

(15 crèdits)Llistat d'assignatures

Mòdul 1: FONAMENTACIÓ DE LA BIOÈTICA (3 crèdits)

1.1. Antropologia
1.1.1. La Antropologia Filosòfica en el marc de les ciències de la salut
1.1.2. La imatge de l'home en la postmodernitat
1.1.3. Antropologia del tenir cura
1.1.4. La mort en la cultura occidental actual

1.2. Ètica Professional
1.2.1. El problema dels judicis morals
1.2.2. El problema de la fonamentació de la moral
1.2.3. Concepte i fonament dels drets humans

1.3 Bioètica: naixement i definició
1.3.1 Naixement de la Bioètica
1.3.2 Desenvolupament de la Bioètica en EEUU i Europa

Mòdul 2: EL DIÀLEG BIOÈTIC (3 crèdits)

2.1. Principis bioètics
2.1.1. Els principis bioètics
2.1.2. Comitès d'ètica

2.2. Metodologia de la presa de decisions
2.2.1 Procediments de la presa de decisions
2.2.3 Pràctica de casos amb mètode deliberatiu
2.2.4 Casos particulars en la presa de decisions

2.3 Aspects ètics en l'assistència clínica
2.2.1. Consentiment informat
2.2.2 Confidencialitat i secret professional

2.4 La presa de decisions complexes
2.4.1 Rebuig al tractament
2.4.2 Voluntats anticipades
2.4.3 Decisions al final de la vida

Mòdulo 3: ASPECTES ÈTICS-LEGALS (1 crèdit)

3.1 Drets dels pacients

3.2 Legislació en àmbit sanitari

Mòdul 4: HABILITATS EN LA COMUNICACIÓ DELS PROFESSIONALS SANITARIS (2 crèdits)


4.1.1. La comunicació humana en els processos assistencials, trobada d'expectatives
4.1.2. Principis bàsics per a una adequada comunicació amb el pacient
4.1.3. Aspectes contextuals de la trobada professional-malalt

MÒDUL 5: Bioètica Aplicada. A SELECCIONAR 3 APARTATS ENTRE ELS SEGÜENTS (1,5 crèdits cada un)

5.1 Aspectes ètics en pediatria
5.1.2 Aspectes ètics en neonatologia i inici de la vida
5.1.2 Parentalitat i ètica
5.1.3 Rebuig al tractament en l'àmbit del menor: testimonis de Jehová, rebuig a vacunació, antibioterapia…
5.1.4 Menor madur: consentiment i confidencialitat
5.1.5 Aspectes ètics al final de la vida en nens i adolescents
5.1.6 Participació de menors en investigació

5.2 Aspectes ètics en atenció en salut mental i discapacitat
5.2.1 Conceptes generals en malaltia mental
5.2.2 Valoració de la competència en el malalt mental
5.2.3 Mesures restrictives de la llibertat: ingrés forçós, tractament involuntari i contenció mecànica
5.2.4 Confidencialitat i secret professional
5.2.5 Malalt mental crònic, incapacitat.
5.2.6 Investigació en malalt mental

5.3 Aspectes ètics en Atenció Primària
5.3.1 Aspectes concrets ètics en Atenció primària
5.3.2 Estils de vida i salut pública
5.3.3 Ètica i prescripció farmacològica. Relació amb la industria farmacèutica
5.3.4 Confidencialitat i secret professional
5.3.5 Ètica del treball en equip i de la relació entre primària/especialitzada
5.3.6 Atenció a cronicitat: planificació de cuidados i final de la vida

5.4 Aspects ètics en Gestió Sanitària
5.4.1 Sistemes de salut. Models
5.4.2 Macrogestió, mesogestió i microgestió en salut
5.4.3 Distribució de recursos limitats
5.4.3 Criteris ètics per la presa de decisions

5.5 Aspectes ètics en Deteriorament Cognitiu, demència i envelliment
5.5.1 Aspectes ètics en el camp de demència: vulnerabilitat i deteriorament
5.5.2 Aspectes ètics en el diagnòstic. Comunicació al pacient i a la familia
5.5.3 Autonomia i competència en demència
5.5.4 Presa de decisions en la vellesa. Planificació de cures
5.5.4 Limitació d'esforç terapèutic en demència i vellesa

5.6 Aspectes ètics en Cures Pal·liatives
5.6.1 Aspectes ètics en el fonament de les cures pal·liatives: curar vs cuidar
5.6.2 Comunicació amb el pacient i la familia en el context de pal·liatius
5.6.3 Treball en equip: multi/interdisciplinarietat
5.6.4 La presa de decisions al final de la vida en l'àmbit de pal·liatius
5.6.5 Cures pal·liatives en nens i adolescents

MÒDUL 6: TREBALL DE SÍNTESI FINAL (1,5 crèdits)

 

Submenú
Informació general
Llistat d'assignatures
Llistat de professors
Formació on-line

Més informació
Descarrega el tríptic
Sol·licita més
informació
Demostració on-line
Newsletter
Contactar
Inscripció


Formació oferta per:Versión de impresión amigable Envíar a un amic


C/ Santa Rosa, 6 | 08950 | Esplugues (Barcelona) | Tel. 936 006 106 | bioetica@ibb.url.edu         Disseny: Actua Solutions