Formación
El "Títol d'Expert Universitari en Ètica Aplicada a l'Acció Social i Psicoeducativa" està dirigit a l’adquisició de coneixements i habilitats d’ètica aplicada a l’àmbit de l’acció social i psico-educativa.
 

TÍTOL D'EXPERT UNIVERSITARI EN ÈTICA APLICADA A L’ACCIÓ SOCIAL I PSICOEDUCATIVA

Co-organitzat, dirigit i impartit conjuntament per l’Institut Borja de Bioètica i la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés.

Curs 2018/2019. D’octubre 2018 a juny 2019

PLA D' ESTUDIS. CRONOGRAMA ORDINARI.

15 CRÉDITS ECTS

Mòdul I. Fonaments (3 crèdits)
1.Filosofia moral (1 crèdit. Professor: Joan Canimas)
1.1.Els principals corrents de la filosofia moral.
1.2.Dogmatisme, relativisme, perspectivisme...
1.3.El fonaments dels drets humans.
2.Conceptes bàsics (1 crèdit. Professor: Jesús Vilar)
2.1.Valors, principis, drets, deures, obligacions...
2.2.Creences, ètica, moral i llei.
2.3.Moral de mínims i de màxims, principis prima facie, deontologia, fal·làcies, etc.
2.4.La gestió dels conflictes de valor més freqüents en les professions socioeducatives.
3.Ètica professional (1 crèdit. Professors: Begoña Roman)
3.1.Problemàtiques ètiques i problemàtiques tecno-científiques en la pràctica professional.
3.2.Ètica particular, ètica professional, ètica de els organitzacions, ètica social.
3.3.La bona pràctica professional: codis deontològics, codis ètics, espais de reflexió ètica, etc.

Mòdul II. Temàtiques (3,5 crèdits)
4.Llibertat
4.1.Aspectes antropològics i filosòfics (0,75 crèdits. Professora: Ester Busquets)
4.2.Aspectes legals (0,75 crèdits. Professor: Javier Hernández)
5.Intimitat, confidencialitat, secret professional i protecció de dades 
5.2.Aspectes generals (0,75 crèdits. Professor: Josep Ramos)
5.3.Aspectes legals (0,75 crèdits. Professor: Carles Cruz)
6.Ètica de la recerca i la innovació en ciències socials i humanes (0,5 crèdits. Professor Joan Canimas)

Mòdul III. Habilitats (2 crèdits)
7.Procés deliberatiu i presa de decisions (1 crèdit. Professors: Jesús Vilar, Montse Esquerda i Joan Canimas)
7.1.Comitès d’ètica.
7.2.Metodologia en la presa de decisions.
7.3.Casos pràctics per exercitar-se en la presa de decisions.     
8.La comunicació humana en els processos d’atenció a les persones (1 crèdits. Professors: Montse Esquerda, Genoveva Rosa, Gisela Riberas i Paco López)
8.1.L’art de la comunicació. Principis bàsics para una adequada comunicació amb la persona atesa.
8.2.Aspectes contextuals de l’encontre professional - persona atesa.
8.3.Gestió de les emocions.
8.4.Resolució de problemes. 

Mòdul IV. Àmbits (4,5 crèdits)
9.Diversitat funcional i salut mental (0,75 crèdits. Professor: Josep Ramos)
10.Infància (0,75 crèdits. Professor: Joan Mayoral)
11.Gent gran (0,75 crèdits. Professor: Xavier Cardona)
12.Violència masclista (0,75 crèdits. Professora: Ma. Engràcia Querol Rosell)
13.Interculturalitat (0,75 crèdits. Professor: Rodrigo Prieto)
14.Altres (aquells àmbits, qüestions o problemàtiques que els assistents al curs han considerat que calia tractar)  (0,75 crèdits)

Mòdul V.  Síntesi (2 crèdits)
15.Article de recerca final.

Submenú
fletxa
 

Más información
a
a
a
a
aFormació que ofereix:Versión de impresión amigable Envíar a un amic


C/ Santa Rosa, 6 | 08950 | Esplugues (Barcelona) | Tel. 936 006 106 | bioetica@ibb.url.edu         Disseny: Actua Solutions