Formació
 

El "Màster Universitari en Bioètica" pretén donar un complement de la formació de grau de professionals sanitaris i també d'altres disciplines, que els permeti la seva aplicació pràctica i el seu enriquiment personal.

 

   
GESTIÓ DE LA QUALITAT

Pel que fa al sistema de qualitat, la Comissió Acadèmica és l’òrgan del nostre SGIQ i està integrat per la Direcció, el Cap Acadèmic i Docent i els coordinadors dels diferents mòduls.

Documents Marc VSMA

Documentació relativa a la Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació de la titulació oficial:

 

Memòria

Informe d'avaluació de la memòria

IST - Informe de seguiment del títol

Indicadors de seguiment del títol

Informe anual de la Comissió Acadèmica

Model d'enquesta professorat

Model d'enquesta a l'alumnat

 

Submenú
 
 
fletxa

Més informació
a
 
 
 
 
 
 Formació que ofereix:Versión de impresión amigable Envíar a un amic


C/ Santa Rosa, 6 | 08950 | Esplugues (Barcelona) | Tel. 936 006 106 | bioetica@ibb.url.edu         Disseny: Actua Solutions