Recerca

CONVOCATÒRIA TANCADA


Beques de recerca en bioètica

L'Institut Borja de Bioètica-URL vol impulsar la recerca en el camp de la bioètica principalment en l'àmbit clínic i assistencial, amb la convocatòria de beques de recerca.

Destinataris:

Personal docent i/o investigador. Es valorarà favorablement que el projecte estigui en el marc d'un projecte de tesis doctoral.

Dotació:

La dotació econòmica de la beca és de 3.000 euros. S'abonarà 50% a la concessió de la beca i la resta un cop lliurat i aprovat el treball realitzat.

Sol·licitud:

La documentació necessària per formalitzar la sol·licitud és:

  • Memòria explicativa del projecte, constant d'introducció al tema, objectius, metodologia i cronograma.Breu currículum de l'investigador.
  • Autorització del contre on es realitza, i en el cas de projecte en el marc d'una tesis doctoral, cal autorització del director de la mateixa.

Durada:

El projecte presentat s'ha de realitzar en el període de 2 anys, cal lliurar una memòria final a l'acabar el projecte. Enviar a: Institut Borja de Bioètica-URL, c/Santa Rosa, 6, 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) o correu electrònic

Període de sol·licitud:

Pendent de programació.

Els treballs seran avaluats per un jurat format per: Margarita Bofarull, Joan Viñas, Jordi Craven-Bartle, Helena Roig, i Montse Esquerda. L'Institut es reserva el dret de publicar el resultat del projecte, si així ho creu d'interès, cedint l'autor tots els drets per a la seva edició.

Per a més informació:

Secretaria de l'IBB. Tel.: 93 6006106. Correu-e: bioetica@ibb.hsjdbcn.org

Vols participar en el projecte de recerca en curs?
Més informació

Versión de impresión amigable Envíar a un amic


C/ Santa Rosa, 6 | 08950 | Esplugues (Barcelona) | Tel. 936 006 106 | bioetica@ibb.url.edu         Disseny: Actua Solutions