Mestratge - Assignatures


Formació

“El Màster universitari en Bioètica m’ha permès aprofundir en la meva formació com a professional, ajudant-me a millorar les meves relacions amb els pacients i llurs famílies, i a entendre la malaltia de manera més integral, amb un enfocament més holístic”

Dra. Inés del Rio
Alumna Màster - 2013/2015

Màster Universitari en Bioètica
Màster Oficial Europeu de la Universitat Ramon Llull
XII Edició


PLA D'ESTUDIS. CRONOGRAMA ORDINARI.

60 CRÈDITS ECTS

  • 45 crèdits (corresponents a las assignatures de cada matèria)
  • 15 crèdits (per la realització del treball final del màster)

Durada mínima dels estudis 

La duració del Màster Universitari en Bioètica, és de dos cursos acadèmics: 1er. curs: d’octubre 2017 a juny 2018; 2n. curs: d’octubre 2018 a juny 2019.

 

ESTRUCTURA DEL PLA D’ESTUDIS:

 

Primer curs acadèmic 2017-2018: 23 crèdits ECTS 

1r Curs Acadèmic 2017-2018 (d’octubre 2017 a juny 2018)

2n Curs Acadèmic 2018-2019 (d’octubre 2018 a juny 2019)

Submenú
 
 

Més informació
a
a
 
 
 
 
 
 
Formació que ofereix:

Aquesta página es del Institut Borja de Bioètica
http://www.ibbioetica.org/cat

La URL d'aquesta pàgina es:
http://www.ibbioetica.org/cat/modules/tinycontent/index.php?id=16